tisdag 4 september 2018

VI HÅLLER OSS PÅ JORDENS FLYGPOLITISKA UNDERSÖKNING

Vi håller oss på jorden har undersökt vilken flygpolitik de olika partierna vill driva. Vi frågade även samtliga riksdagsledamöter om de som enskilda politiker vill verka för ett minskat flygresande och hur mycket de själva flyger. Sist men inte minst utmanade vi dem att anmäla sig till kampanjen Flygfritt 2019. Tre riksdagsledamöter antog utmaningen.

Vi håller oss på jorden mejlade talespersoner för de olika riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ frågor om deras flygpolitik. Vi frågade även samtliga riksdagsledamöter om de som enskilda politiker vill verka för ett minskat flygresande och hur mycket de själva flyger, både privat och inom sitt uppdrag. Dessutom utmanade vi dem att anmäla sig till vår kampanj Flygfritt 2019 med följande motivering:

Om allmänheten ska förstå klimatförändringarnas allvar tror vi att det är viktigt att ni som politiker visar att ni själva är beredda att ta ansvar för era egna utsläpp. Vi håller oss på jorden utmanar därför härmed samtliga riksdagsledamöter att själva anmäla sig till Flygfritt 2019.

Partiernas flygpolitik

Talespersoner för samtliga partier besvarade våra frågor. V, MP, S och F! vill verka för ett minskat flygresande. C, L och M vill inte minska flygresandet utan istället minska utsläppen från flyget. KD vill minska flygresandet inom Sverige och minska utsläppen från internationella resor. SD vill inte minska varken flygresandet eller utsläppen från flyget. Svaren i sin helhet och vilka åtgärder de olika partierna föreslår finns här.

Kommentar: Det finns ingen forskning som tyder på att det är möjligt att minska utsläppen från flyget utan att även minska flygresandet. Flygresandet har ökat kraftigt de senaste decennierna och fortsätter att öka. Även om utsläppen per resa minskat motverkas den effekten av ett ökat resande. Det är möjligt att det i framtiden kommer att gå att flyga med låga utsläpp men inga sådana lösningar finns idag och kommer inte heller att finnas inom en överskådlig framtid. Om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna måste utsläppen minska nu, inte om tio år.

Så svarade riksdagsledamöterna

17 % av riksdagsledamöterna besvarade våra frågor. Svarsfrekvenserna varierade kraftigt mellan de olika partierna med Kristdemokraterna i botten (6 %) och Miljöpartiet överlägset i topp (48 %). Se övriga svarsfrekvenser, vilken flygpolitik riksdagsledamöterna vill driva och svaren i sin helhet här.

Hur mycket riksdagsledamöterna själva flyger varierar kraftigt, både inom deras uppdrag och privat. Även svaren på frågan om de ville anmäla sig till kampanjen Flygfritt 2019 varierade stort. Många av företrädarna för V, MP och S svarade att de inte vågar avge ett sådant löfte på grund av deras politiska uppdrag men att de kommer att försöka vara restriktiva i sitt flygande. 

”Jag kan tyvärr inte lova det, även om jag sympatiserar mycket med kampanjen” – Jens Holm (V).

”Flygfria år är omöjliga att lova för även de mest flygrestriktiva ledamöter måste ibland delta i utskottsresor och andra besök och möten som kräver flyg” – Lena Emilsson (S). 

Företrädarna för de borgerliga partierna svarade i många fall ”nej” utan vidare motivering medan andra förklarade varför de inte väljer att delta. 

”Jag vill inte vara med i kampanjen ett flygfritt 2019 då jag vet att det vore förödande för oss som bor på landsbygd och glesbygd” – Peter Helander (C).

”Om det gäller privat så är det inga problem att ta ett flygfritt 2019, eftersom jag aldrig flyger privat.  Sen kommer jag att fortsätta att resa med tåg så långt möjligt i samband med mina ev. framtida politiska uppdrag, men att lova att helt flygfritt i tjänsten kan jag tyvärr inte göra” – Lars Tysklind (L). 

”Och hur ska jag då klara mitt läkaruppdrag i Kenya? Via tåg??” – Finn Bengtsson (M). 

”Nej jag kan inte lova det för 2019 då jag inte vet hur det året kommer se ut för mig varken arbetsmässigt eller vad vi har för planer för familjen” – Caroline Szyber (KD).

”Jag flyger inte i onödan men jag kan inte lova att jag inte flyger då mitt uppdrag i riksdagen som ledamot i trafikutskottet kräver att jag är med på långresor” – Jimmy Ståhl (SD).

Ett parti utmärkte sig från de övriga. Tre av riksdagsledamöterna från Miljöpartiet svarade glädjande nog att de antar utmaningen och anmäler sig till Flygfritt 2019. Här är deras svar:

”Gärna!” – Niclas Malmberg (MP).

”Ja. Jag har fattat det beslutet tillsammans med familjen. Vi kommer alla anmäla oss till kampanjen. För oss känns det rätt även om det inte var ett helt enkelt beslut att fatta, eftersom vi vet att det innebär ett antal fler nätter som jag kommer spendera på nattåg och färjor istället för hemma med våra små barn. Det kommer också innebära en begränsning i möjligheten att ta uppdrag där representation utomlands är en viktig del” – Annika Hirvonen Falk (MP). 

”Ja, gärna! Ett utmärkt initiativ!” – Karin Svensson Smith (MP). 

Kommentar: En iakttagelse är att flera av de som vill verka för ett minskat flygresande och som undviker flyget i sitt uppdrag uppger att de flyger privat en gång om året eller mer. Den genomsnittlige svensken flyger utomlands motsvarande en resa tur och retur mellan Stockholm och Lissabon varje år (tjänsteresor inräknat), vilket innebär att den som flyger mer än så flyger mycket relativt sett. Det här är något som många, kanske inte heller politikerna (?), känner till.

Att ta ett flygfritt år när man förväntas flyga i arbetet är inte helt enkelt. Med tanke på hur snabbt och i vilken omfattning utsläppen behöver minska är det dock viktigt att även arbetsrelaterade flygresor minskar. Jonas Sjöstedt (V) och Niclas Malmberg (MP) har tidigare berättat för Vi håller oss på jorden om att de väljer tåget framför flyget inom sina politiska uppdrag. Många av politikerna hävdar i sina svar att det inte är möjligt att som riksdagsledamot avge ett löfte om ett flygfritt år. Bland annat svarade Lena Emilsson (S) att ”flygfria år är omöjliga att lova för även de mest flygrestriktiva ledamöter måste ibland delta i utskottsresor och andra besök och möten som kräver flyg”. Att tre politiker ändå vågar göra ställningstagandet att de är beredda att avstå från flyget under 2019 visar att det är möjligt, om än inte utan ansträngning. Jimmy Ståhl (SD) svarade att han inte kan lova att avstå från att flyga då hans uppdrag som ledamot i trafikutskottet kräver att han är med på långresor, medan Karin Svensson Smith som är ordförande i samma utskott svarade att hon gärna vill anmäla sig. Vi håller oss på jorden tycker att de politiker som valt att anmäla sig till Flygfritt 2019 är beundransvärda och goda föredömen som vågar visa med sitt eget handlande att vi alla måste kämpa för att rädda klimatet.


Läs alla svar i sin helhet här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar