OM OSS

Information in English.

Vi håller oss på jorden är en politiskt obunden ideell organisation. Vårt syfte är dels att sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och att verka för ett minskat flygresande, dels att få fler att inse hur akut klimatkrisen är - vi behöver bli många som kämpar för en omedelbar omställning. 
Vi driver kampanjen Flygfritt 2020 som även startats i ett tiotal andra länder. För mer information se här.

Vi nås på vihallerosspajorden@gmail.com eller ring Maja Rosén på 0707-186858.

Vill du engagera dig? Mejla oss eller gå med i Facebook-gruppen Aktiva i Vi håller oss på jorden. Där finns även information om våra lokala grupper runt om i landet.

Bli gärna medlem i vår organisation - ju fler vi blir desto större inflytande får vi.


VÅRT MANIFEST

Människor bryr sig
Att så många fortsätter att flyga på semester trots att vi befinner oss i en akut klimatkris beror inte på att de inte bryr sig, utan på att vi människor gör som de omkring oss. De allra flesta hade varit beredda att kämpa för klimatet om de insåg hur allvarlig klimatkrisen är och hur stor betydelse deras eget agerande har. Fördelen med att vi människor gör som alla andra är att om tillräckligt många börjar agera kan en förändring gå fort.

Vi måste bli fler som inser klimatkrisens allvar
Vi som har insett hur allvarlig situationen är måste visa med vårt agerande vad som krävs, och vi måste våga prata om det med andra. Det ligger i allas intresse att rädda klimatet, och i framtiden kommer människor annars att undra varför inte de som visste gjorde något.

Vi behöver en radikal och omedelbar omställning
Vi befinner oss i mänsklighetens största krissituation någonsin och måste agera därefter. Hade tredje världskriget brutit ut hade ingen oroat sig för vad de ska göra på semestern, alla hade varit beredda att offra vad som helst för att återfå fred. Ska vi lyckas undvika en klimatkollaps krävs en omedelbar och genomgripande omställning. Vi vill ha en klimatpolitik som utgår från vad klimatet klarar av – inte vad vi vill att det ska klara.


STYRELSE

Ordförande
Maja Rosén
maja.rosen@vihallerosspajorden.se

Vice ordförande, kassör
Jakob Rosén
jakob.rosen@vihallerosspajorden.se

Sekreterare
Ninja.Tunbjer
ninja.tunbjer@vihallerosspajorden.se

Ledamot
Lotta Hammar
lotta.hammar@vihallerosspajorden.se