LÄNKAR

flightemissionmap.org
Ger en överblick över utsläppen från just ens egen stad till hundratals olika destinationer och bidrar till förståelsen av att avståndet är avgörande för utsläppets storlek. Det finns också en funktion där man på en minut kan summera sina utsläpp från det senaste året.

klimatsmartsemester.se
Med detta verktyg kan du klimatberäkna din semester och få klimatsmarta semestertips.

Här kan du räkna ut din egen klimatpåverkan från transport, boende mat och konsumtion och få inspiration till hur du kan leva mer hållbart.

Vår samarbetspartner som just nu bygger ett socialt nätverk för ett hållbarare klimat. På deras plattform kommer du att kunna sprida insikt om klimathotet, inspirera till aktion och påverka makthavare att ta tag i frågan på allvar.

Naturskyddsföringens FAQ om flyg
"Allt du behöver veta om flygets klimatpåverkan"