måndag 13 januari 2020

VARNING FÖR MISSVISANDE DIAGRAM

Det här diagrammet har cirkulerat den senaste tiden med syfte att förminska flygets betydelse i klimatdebatten. Även om det stämmer att dessa siffror kommer från Naturvårdsverket är diagrammet missvisande eftersom det inte framgår vad siffrorna baseras på. Att utrikesflyget enligt detta diagram släpper ut en mindre del beror dels på att inte höghöjdseffekter är medräknade (de beräknas ungefärligen fördubbla utsläppen) samt att bara utsläppen från det bränsle som tankats i Sverige är medräknat (läs mer här). När även dessa faktorer räknas med står svenska folkets klimatpåverkan från flyget för lika stora utsläpp som biltrafiken (läs mer här).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar