fredag 20 december 2019

EN AV 100 000: HEIDI ANDERSSON

Som liten bedrövligt tanig 11-åring började jag träna armbrytning, hemma i byn Ensamheten tillsammans med min pappa, mina farbröder och kusiner. Jag drömde om att bli en armbryterska och planetskötare i världsklass, men först skulle jag bara vinna en match på en riktig armbrytartävling. Den målsättningen tog tre år att förverkliga. Nu 28 år senare har jag förverkligat drömmen om att bli en armbryterska i världsklass med 11 VM-guld och rankad etta i världen oavsett viktklass två år i rad och fokuserar nu helhjärtat på mitt andra stora starka intresse – hållbarhet! Strax innan det stora klimattoppmötet i Paris, COP21 2015, bestämde min man Björn Ferry (olympisk mästare i skidskytte) och jag oss för att undersöka om den hållbara livsstilen är eftersträvansvärd med målsättningen #fossilfri2025. Vi började med att göra en fossilinventering via www.klimatkontot.se (mätverktyg som tillhandahålls av Svenska Miljöinstitutet IVL) och det blev då uppenbart att resorna stod för 77% av våra utsläpp. Vi vidtog åtgärder direkt – istället för att flyga åker vi numer tåg, buss och när leasingavtalet på vår fossilbil gick ut slog vi till och började leasa en elbil. Många undrar vad vi behöver offra i vår strävan mot fossilfrihet och svaret på den frågan är; INGENTING. Vi lever idag ett rikare liv än vi någonsin gjort med mer tid till allt det som vi tycker är viktigt; varandra, vår son Dante, släkt och vänner, hållbart skogsbrukande, jakt, fiske, matförädling, odling, tid för att läsa, lära och reflektera. Att välja bort flyget var ett självklart val för oss, vi behöver det inte och kan välja bort det. Vi kan fortfarande jobba - hålla föredrag och vara expertkommentator för SVT. Att aktivt välja bort det fossilbaserade flyget är ett sätt att visa vilken riktning vi vill att framtiden ska ta, så hållbart, kretsloppsanpassat och fossilfritt som möjligt.

"Vi gör det av fri vilja, det är oerhört lärorikt och meningsfullt. I slutändan är det ändå vanliga människor som ska göra skillnaden.”
– Björn Ferry

"Att vänta tar mer energi än att agera och vill man förändra världen ska man börja med sig själv. Är det någon som borde ha målsättningen att vara fossilfri 2025 så är det Björn och jag.”
– Heidi Andersson

Gör som Heidi och Björn och anmäl dig till Flygfritt 2020 du med. Ditt löfte blir bara bindande om vi når målet på 100 000 anmälda, och gör vi det gör vi tillsammans stor skillnad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar