onsdag 11 december 2019

EN AV 100 000: DAVID KIHLBERG

Jag heter David Kihlberg och jag håller mig på jorden. Jag bestämde mig för att sluta flyga 2011, och har med undantag för en jobbresa 2013 hållit mig på marken sen dess. Det har lett till många långa tågresor genom Europa, och inte minst att jag verkligen har upplevt mycket mer av vår närområde i Sverige och Nordeuropa.

Jag jobbar med att påverka klimatpolitiken och minska utsläppen, och att flygresandet behöver minska kraftigt är uppenbart. Idag är flyget kraftigt subventionerat i och med att det inte betalar för sina utsläpp. Därför har flygresandet ökat till extremt ohållbara nivåer.

Ju fler vi är som frivilligt avstår från att flyga, och som berättar om det valet, ju lättare är det att påverka systemfelen bakom det ohållbara flygandet. Vi bidrar till att ändra normerna i samhället. När efterfrågan på flygresor minskar och efterfrågan på alternativen ökar så blir det lättare för fler att följa efter, och det blir lättare för politikerna att ta de beslut som underlättar ett sånt skifte. Att stanna på marken är därför en politisk handling, det är större än att minska sitt eget klimatavtryck.

Vi ser nu hur ett skifte är på gång. Flygresandet minskar i Sverige efter att ha ökat ohämmat i många år. Det är verkligen hoppingivande att se hur snabbt ett skifte kan ske. Samtidigt ökar tågresandet kraftigt, och med det så ökar investeringarna i järnvägen och kraven på en politik som underlättar tågresor, så som bättre bokningssystem och fler nattåg.

Alla har inte samma möjligheter att helt avstå flyget. Jag har till exempel kollegor som behöver träffa samarbetspartners på andra kontinenter eller delta på internationella FN-möten för att påverka globala beslut så att vi kan nå miljömålen. Andra har familj på andra sidan jorden. Genom att kräva en politik där flyget betalar sina fulla miljökostnader så kommer de onödiga flygresorna försvinna och det totala flygresandet minska kraftigt. Alla vi som går före med att frivilligt avstå underlättar den omställningen.

David Kihlberg
Chef för klimat och juridik, Naturskyddföreningen

Gör som David och anmäl dig till Flygfritt 2020 du med. Ditt löfte blir bara bindande om vi når målet på 100 000 anmälda, och gör vi det gör vi tillsammans stor skillnad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar