torsdag 28 mars 2019

DAGS FÖR FLYGDEBATT I SCHWEIZ

De senaste dagarna har den Schweiziska journalisten Aline Wanner från månadsmagasinet NZZ Folio varit på besök i Sverige för att göra ett reportage om Flygfritt 2020. Här har hon intervjuat oss som arbetar med kampanjen, människor som anmält sig, och även varit med när vi kampanjat på stan och arrangerat en ”klimatsoppa”. Aline berättade att flygdebatten i Schweiz är i princip obefintlig, men att klimatet hamnat något högre på agendan sedan Gretas besök där. Att hon reste dit med tåg togs upp men beskrevs som något radikalt och ”aktivistigt”.

”Jag tror att vi schweizare är bland de som flyger mest i Europa, kanske näst efter norrmännen. Jag hade hört att flyget är dåligt för miljön, men visste inte hur dåligt. Jag tror att många schweizare, jag själv inkluderad, inte ens övervägt möjligheten att avstå från att flyga.”

Aline bestämde sig för att ta reda på mer om flyget och hittade Vi håller oss på jorden och kampanjen Flygfritt 2020. Hon kontaktade mig och frågade om hon fick komma hit. Det fick hon förstås gärna, på villkoret att hon tog tåget hit. Resan tog 26 timmar, och på grund av tekniska problem blev hon tvungen att byta fem gånger istället för tre. Trots det tycker Aline att det var en trevlig resa. Vi får hoppas att hennes reportage kommer att inspirera fler schweizare till att avstå från att flyga och förhoppningsvis även någon till att starta Flygfritt 2020 i Schweiz.

1 kommentar: