onsdag 14 november 2018

EN AV 100 000: JOHANNES WIDLUND

Vid sidan av sina studier i miljökommunikation är Johannes Widlund ordförande för nystartade God Jord, en kristen organisation för miljö och rättvisa. Det var när han började ta sitt liv mer på allvar och läsa Bibeln mer som hans miljö- och rättviseengagemang växte sig starkt. För Johannes är det viktigt att minska sitt eget ekologiska fotavtryck och att leva på ett sätt som inte fråntar andra möjligheten att leva goda liv. Därför har han bestämt sig för att framöver undvika flyget och är en av alla som anmält sig till Flygfritt 2019. 


I tonåren var Johannes Widlund inte alls särskilt intresserad av klimatfrågan. Men i och med att han i tjugoårsåldern började ta både sitt liv och sin kristna tro mer på allvar, växte det fram ett engagemang för global rättvisa. ”Och när jag läste mer om de här sakerna insåg jag hur nära kopplade de är till miljöproblem och att klimatfrågan är den största frågan vi har som mänsklighet att ta tag i.”

Vilken roll spelar din tro för ditt engagemang för rättvisa och miljö?

”Min tro är ju grunden för hela mitt liv. Jag tror att det finns en Gud som älskar alla människor lika mycket och som älskar sin skapelse. Och den kärleken vill jag på något sätt kanalisera. Och det innebär för mig att göra allt jag kan för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Jag tror att om alla levde som Jesus vill att vi ska leva så skulle vi inte ha en klimatkatastrof.”

Viljan att bidra till en bättre värld ledde till en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier och nu läser han ett masterprogram i miljökommunikation. 

Något han tar med sig från sina studier i miljökommunikation är vikten av att ägna mer tid åt att försöka inspirera utifrån sina egna livsförändringar än att klanka ner på andras livsstil vilket har en tendens att bara förvärra. ”Rent psykologiskt är det så viktigt att vi bjuder med till något bättre, inte fastna i alla katastrofala siffror och allt som ska avstås, utan att komplettera med att det hållbara livet och det hållbara samhället har så många härliga fördelar. Dela mer, umgås mer, mindre kvävande materialism och köphets, mer tid och connection till naturen och så vidare! ”

God Jord

Samtidigt som Johannes såg en god grund i Bibeln för att leva hållbart, värna skapelsen och sträva efter rättvisa och jämlikhet, tyckte han inte att det fick tillräckligt stort utrymme bland kristna och i kyrkorna. Så föddes för några år sedan idén om en kristen organisation för miljö och rättvisa och hösten 2017 bildades God Jord med Johannes som ordförande.

”Det jag och många andra kände var att vi skulle vilja ha ett sammanhang där man kan dela både sitt engagemang för miljö- och rättvisefrågor och sin kristna tro och den världsbilden och kunna be för de här frågorna och jobba med det här i församlingar.”

Många kyrkor jobbar förstås redan med hållbarhetsfrågor och engagerar sig för frihet och rättvisa. Johannes nämner den kristna secondhandverksamheten som ett exempel på hur kyrkor värnar om både miljö och människor. Samtidigt orsakar kyrkor och enskilda kristna också stor negativ miljöpåverkan och medvetenheten om miljöfrågor är i en del kristna sammanhang låg. God Jord vill öka kunskapen och engagemanget. ”Vi vill hjälpa, inspirera och samla kristna som bryr sig om den här frågan. Det finns en väldigt utbredd tanke om att vi som kristna är kallade att förvalta och ta hand om den här skapelsen. Men precis som för människor av andra trosuppfattningar är det svårt så vi vill finnas med och hjälpa i den kristna kontexten.”

Varför behövs just en kristen miljöorganisation?

”Jag tror att det finns både specifika utmaningar kring en kristen världsbild och specifika möjligheter och hjälpmedel för en kristen. Och därför tror jag att det är viktigt med en kristen röst i de här frågorna. Att vi kan tala det språket liksom.”

Johannes menar att tron kan vara ett viktigt stöd i kampen för rättvisa och hållbarhet. ”Jag tror att Gud kan hjälpa oss på vägen och jag tror att det kan vara otroligt härligt och befriande att bara få vända sig mot Gud och be om förlåtelse och få en nystart. Det är så många som går runt och bär på ångest och skuld kring de här frågorna.”

Johannes lyfter även fram möjligheterna som den kristna gemenskapen ger. ”Jag tror att vi som kristna har en väldigt intressant gemenskap i kyrkorna där många olika generationer möts, stor bredd i allt ifrån yrkeskategorier och politiska åsikter och massa annat. Så kan man mobilisera kyrkorna så skulle man göra skillnad i så många olika delar av samhället på en gång.”

Vad fick dig att anmäla dig till Flygfritt 2019?

”Det handlade helt enkelt om att jag vill försöka få ner mitt eget ekologiska fotavtryck. Jag vill försöka leva på ett sätt så att om alla levde som jag skulle vi också ha förutsättningar att leva goda liv. Där är jag inte än men det viktigaste i princip jag kan göra som privatperson är att försöka undvika flyget. För det finns få saker, om någon, som kan få upp ens egna klimatutsläpp lika mycket som en flygresa. Och jag älskar egentligen att resa, jag tycker det är fantastiskt, så det är en uppoffring men jag tycker att den är så värd det. Och det finns många andra sätt att få samma värden som man kan få genom en flygresa.”

Johannes hade redan innan han gick med i Flygfritt 2019 satt som mål att inte flyga mer, vilket för honom innebär att det är definitivt slut med nöjesflygandet men att han inte vill lova att aldrig någonsin flyga mer. ”Om jag skulle flyga så måste det finnas otroligt bra anledningar till det och jag kan egentligen inte specificera precis vad det är. Men det känns som att den här kampanjen ger en extra drivkraft att hålla mig till det jag redan har lovat. Så för 2019 signar jag upp mig på att jag inte ska flyga. Flygfritt 2019 är ett fantastiskt bra initiativ!”

Johannes vill gärna vara med och värva fler till kampanjen. ”Jamen om jag sätter som mål att värva tio personer då så får man hoppas att de tar samma utmaning själva.”


Klara Molander
Vi håller oss på jorden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar